AKP’li belediyenin 21/b kurnazlığı

2022 yılının belediye ve bağlı idarelere ilişkin Sayıştay raporları yayımlandı.

Sayıştay denetçileri Kayseri’de AKP yönetimindeki Melikgazi Belediyesi’nde de çok sayıda usulsüzlük tespit etti.

21/b KURNAZLIĞI SAYIŞTAY’A TAKILDI

Denetçiler, Belediye tarafından bazı mal alımlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendinde öngörülen şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü ile yapıldığını tespit etti.

Yapılan incelemede, Belediye tarafından pazarlık usulü ile yapılan ağaç alımı, iaşe kartı ve kolisi alımı işlerinde 4734 sayılı Kanunda sayılan özel şartların mevcut olmadığı görüldü.

Konuyla ilgili Sayıştay raporunda şu ifadelere yer verildi:

-Ağaç alımı işinde sözleşmeye göre ağaçların 20 gün içinde teslim edilmesi öngörülmüşken yüklenici tarafından ağaçların mevsimsel şartlardan dolayı tutmama riski göz önünde bulundurularak yaklaşık altı ay sonra teslim edildiği görülmüştür.

-Bu durumda işin ivedilik şartını taşımadığı açık olarak anlaşılmaktadır. Yine iaşe kartı ve iaşe kolisi alımının ani ve beklenmeyen bir olay veya idarece öngörülemeyen ayrıca ivedilikle yapılması gereken bir durum olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.

-Bu itibarla, yardım yapılacak kişi sayısı ile yardımın kapsamının Belediye tarafından önceden belirlenebileceği gerçeğinden hareketle işin temel ihale usulleri kullanılarak yaptırılması gerekmektedir.

-Söz konusu işlerin temel ihale usulleri ile alınmayarak, gerekli şartlar oluşmadığı halde istisnai bir ihale usulü olan pazarlık usulü tercih edilerek ihale edilmesi, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere de uygun değildir.

MEVZUATA UYGUN OLMAYAN ATAMA YAPILMIŞ

Raporda ayrıca Müfettiş olmayan veya mesleğe yarışma sınavıyla girmeyen ve idari görevlerde bulunan kişilerin müfettiş kadrosuna atandığı ve müfettiş yardımcısı kadrosuna başka bir kamu idaresinden naklen atama yapıldığı da saptandı.

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİNE AYKIRI OLARAK YENİ BİRİM FİYAT BELİRLENMİŞ

Denetçi incelemesinde, Belediye tarafından ihale edilen yapım işlerinin bazılarında sözleşmenin uygulanması aşamasında projesinde ve sözleşmesinde olmayan iş kalemleri için yeni birim fiyat belirlenirken o iş kalemleri için analiz oluşturulmadığı, proforma fatura dahi alınmadan piyasa araştırması ile belirlenen fiyatların ticaret ve sanayi odası onayı olmadan yeni birim fiyat oluru ile hakedişe dahil edildiği tespit edildi.

Ayrıca yeni birim fiyatla eklenen iş kalemleri için belirlenen rayiçlerin, rayici etkileyebilecek hususlar dikkate alınmaksızın sadece bir birim miktar üzerinden fiyat araştırması yapılarak belirlendiği, ancak bu iş kalemlerinin birden fazla miktar üzerinden hakedişe dâhil edildiği de görüldü.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx